Trang web này sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm truy cập trang web cho bạn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie trên thiết bị của bạn như được miêu tả trong Chính Sách Cookie.
Đặt ngay

Gói

  • 36482804
  • 36482847
  • 36482848
  • 36482837
  • 36482866

Các gói sinh viên đặc biệt, tình nguyện viên và nhân viên nhân đạo

Makabata Guesthouse and Cafe is the first choice for groups based in, or transiting through Manila. We offer clean, safe, convenient and affordable accommodation that supports an NGO. We will professionally host your meetings, functions and in-country briefings with;
  • Modern function Rooms
  • Versatile and mouth-watering catering options
  • Budget group accommodation, in modern air-conditioned dormitories.
Please contact us today so we start preparing for your next event.
Đóng