ห้องพักเหมาะสำหรับผู้เดินทางส่วนใหญ่

ตั้งแต่ห้อง Standard ไปจนถึง Deluxe และ Superior เรามีห้องพักสำหรับนักเดินทางทุกท่าน Makabata มีห้องพักสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ห้องเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่แบบคู่และแบบคู่ เราสามารถจัดเตียงเสริมสำหรับค่าบริการที่สมจริง นอกจากนี้ห้องพักแบบหอพัก 4 แห่งของเรายังสามารถรองรับกลุ่มนักเรียนหรืออาสาสมัครขนาดใหญ่ได้ถึง 28 ท่าน